Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 14 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 05/12/2020 đến ngày 06/12/2020)Tổng số tài liệu: 87

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Tải xuống
2 TT Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Tải xuống
3 196/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Than Hóa năm 2019 Tải xuống
4 235/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấuthể dục thể taho tỉnh và đường Pitch Sân vận động tỉnh phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX Tải xuống
5 210/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở văn hóa, thể thao và du lịch Tải xuống
6 176/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung Tải xuống
7 239/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
8 BC Báo cáo Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN - chi NSĐP năm 2020 Tải xuống
9 197/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021 Tải xuống
10 636/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
11 675/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sữa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh và đương Pitch sân vận động tỉnh phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX Tải xuống
12 604/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh trung tâm bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung Tải xuống
13 679/Bc-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc Tải xuống
14 669/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỷ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
15 627/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
16 640/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa Tải xuống
17 619/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc và khuôn viên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ Tải xuống
18 650/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Điều tra đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Gà nguy cấp, quý hiếm, thuộc họ nhà Trĩ tại Khu Bảo tòn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
19 647/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
20 646/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung NQ số 44/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
21 648/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự NQ về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
22 645/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án tu sửa cấp thiết ba tòa Thái miếu 4,5,6 thuộc di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh Tải xuống
23 616/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020 Tải xuống
24 656/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn và phát triển loài Chò đãi tại Vường Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
25 602/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA năm 2020 Tải xuống
26 623/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn Tải xuống
27 672/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, tp Sầm Sơn Tải xuống
28 624/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở cho tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
29 671/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
30 625/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tp Thanh Hóa Tải xuống
31 617/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
32 655/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về quyết định chủ trương đầu tư dự án điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy, tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
33 651/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Điều tra đánh giá về hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 03 loài thực vật quý, hiếm: Trai lý, Đỉnh tùng và Tra hoa traisa mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
34 643/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc sửa đổi NQ số 228/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bản, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2018 Tải xuống
35 214/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo từ Tỉnh lộ 514 đi Tỉnh lộ 517, huyện Triệu Sơn Tải xuống
36 213/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư nduwj án đầu tư trang thiết bị và hệ thống phần mềm tại trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trât tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ( giai đoạn) Tải xuống
37 236/TTr-UBND ờ trình về việc bãi bỏ Khoản IV Điều 1 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đông nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
38 190/TTr-UBND Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
39 240/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc Tải xuống
40 220/TTr-UBND Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của Trường THPT chuyên Lam Sơn Tải xuống
41 238/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương nă 2021, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
42 197/TTr-UBND Tờ trình về việc sủa đổi Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội dồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2018 Tải xuống
43 52/TB-MTTQ-UB Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiên nghị của cử tri và Nhân dân Tải xuống
44 639/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tọa, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trưởng A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trở của Trường THPT chuyên Lam Sơn Tải xuống
45 180/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
46 644/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc kéo dài thời gian thực hiện một số NQ của HĐND tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
47 680/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
48 641/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc kéo dài thời gian thực hiện khoản 1 Điều 1 NQ số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
49 638/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc điều chỉnh, bổ sung NQ số 238/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của HĐND tỉnh Tải xuống
50 642/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Tải xuống
51 668/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn TP Sầm Sơn Tải xuống
52 676/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc bãi bỏ khoản IV điều 1 NQ số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
53 633/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc phê duyệt đề án "củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025" Tải xuống
54 670/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tinh hình VHXH năm 2020; nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 Tải xuống
55 632/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang thiết bị và và hệ thống phần mềm tại trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2) Tải xuống
56 654/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc thông qua danh mục nhà đất, đất phải dời theo quy hoạch để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tằng kỹ thuật Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn Tải xuống
57 622/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
58 618/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Tải xuống
59 664/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội năm 2020; Chương trình công tác năm 2021 Tải xuống
60 195/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 Tải xuống
61 211/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa Tải xuống
62 225/TTr-UBND Tờ trình đề nghị phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Tải xuống
63 206/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
64 198/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
65 177/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án tu sửa cấp thiết ba tòa Thái Miếu 4,5,6 thuộc di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh Tải xuống
66 216/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
67 191/TTr-UBND Tờ trình về việc đổi tên thôn thành khu phố tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc Tải xuống
68 230/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của HĐND tỉnh Tải xuống
69 192/BC-UBND Báo cáo Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Tải xuống
70 181/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA năm 2020 Tải xuống
71 183/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020 Tải xuống
72 204/TTr-UBND Tờ trình đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
73 208/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
74 202/TTr-UBND Tờ trình về việc kéo dài hiệu lực một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tải xuống
75 221/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
76 222/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án điều tra đánh giá hiện trang phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm: Trai lý, Đỉnh tùng và Tra hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
77 224/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án bảo tồn và phát triển loài Chò đãi tại Vường Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
78 217/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị chủ trương đầu tư dự án xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở cho tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
79 233/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trường dầu tư dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa Tải xuống
80 194/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
81 223/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Gà nguy cấp, quý hiếm thuộc họ Trĩ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
82 207/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc và khuoonv iên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ Tải xuống
83 218/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa Tải xuống
84 185/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
85 234/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, Tp Sầm Sơn Tải xuống
86 4362/BC-TATH Báo cáo công tác xét xử, thi hành án shinhf sự năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Tải xuống
87 509/BC-VKS-VP Báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2020 Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".