Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 8 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 04/04/2019 đến ngày 04/04/2019)Tổng số tài liệu: 43

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
2 41/TTr-UBND Tờ trình đề nghị giao kế hoạch chi tiết vốn cho các chương trình mục tiêu, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án sử dụng vốn nước ngoài và các dự án công sở xã năm 2019 Tải xuống
3 50/TTr-UBND Tờ trình đề nghị giao chi tiết vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2019 (đợt 1) Tải xuống
4 21/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương bổ sung Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, vốn vay ADB vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
5 39/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân bổ nguồn Trung ương bổ sung, nguồn năm trước chuyển sang, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
6 13/TTr-UBND Tờ trình đề nghị giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 3) tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
7 42/TTr-UBND Tờ trình đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container bằng đường biển đi quốc tế tại cảng Nghi Sơn Tải xuống
8 40/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quy định giá dịch vụ khám bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
9 17/TTr-UBND Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Tải xuống
10 19/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa. Tải xuống
11 22/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án phục dựng, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền thờ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc, xã Yên Trung, huyện Yên Định Tải xuống
12 29/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2). Tải xuống
13 47/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể thành phố Sầm Sơn Tải xuống
14 28/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn Tải xuống
15 46/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng đường Tây Sầm Sơn 5 và tuyến đường Hai Bà Trưng, thành phố Sầm Sơn Tải xuống
16 43/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường từ Thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Tải xuống
17 34/TTr-UBND Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1 đường ven biển). Tải xuống
18 35/TTr-UBND Tờ trình đề nghị cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) Tải xuống
19 36/TTr-UBND Tờ trình đề nghị cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
20 121/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) Tải xuống
21 85/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu t ư dự án Phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc, xã Yên Trung, huyện Yên Định Tải xuống
22 53/TTr-UBND Tờ trình về việc chấp thuận bổ sung Danh mục dự án phải thu hồi đất và cho phép chuyển mục đất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Tải xuống
23 116/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) Tải xuống
24 52/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thống nhất phương án đầu tư, sử dụng vốn vay, trả nợ vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu Dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
25 117/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn Tải xuống
26 54/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dựng án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa Tải xuống
27 115/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên đị bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
28 124/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), thành phố Sầm Sơn Tải xuống
29 123/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao chi tiết kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu, các Chương trình MTQG, các dự án sử dụng vốn nước ngoài và các dự án công sở xã năm 2019 Tải xuống
30 75/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bênh viện Ung bướu Thanh Hóa Tải xuống
31 114/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường từ Thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Tải xuống
32 127/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn Tải xuống
33 119/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container bằng đường biển đi quốc tế tại cảng Nghi Sơn Thanh Hóa Tải xuống
34 129/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2019 cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 1) Tải xuống
35 113/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
36 125/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1 đường ven biển) Tải xuống
37 120/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục đầu tư công và phân bổ nguồn năm trước chuyển sang, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
38 134/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và cho phép chuyển mục địch sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Tải xuống
39 131/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất phương án đầu tư, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu Dự án đô thị Tĩnh gia, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
40 135/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phương Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa Tải xuống
41 76/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, vốn vay ADB vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
42 43/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông nhất giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 3) tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
43 77/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".