Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 13 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 21/09/2020)Tổng số tài liệu: 60

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 142/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
2 145/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ Quốc lộ 1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B Tải xuống
3 125/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Dự án xây dựng kho vũ khí, trang bị kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tải xuống
4 100/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quân sụ, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
5 102/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
6 124/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2), tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
7 151/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị giao bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa Tải xuống
8 159/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa Tải xuống
9 132/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương Đầu tư dự án đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã Tải xuống
10 152/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
11 146/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa Tải xuống
12 149/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa Tải xuống
13 150/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Thí điểm mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng họp không giấy tờ cấp huyện, triển khai chữ ký số và tăng cường hệ thống một cửa điện tử cấp xã của UBND huyện Như Thanh Tải xuống
14 127/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ Tải xuống
15 155/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương Tải xuống
16 141/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
17 157/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa Tải xuống
18 467/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
19 492/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
20 476/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
21 123/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2020 Tải xuống
22 148/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2025" Tải xuống
23 137/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị giao kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2) Tải xuống
24 128/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải xuống
25 158/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
26 136/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua dự án Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 Tải xuống
27 131/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
28 156/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
29 130/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa Tải xuống
30 111/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án lắp đặt thang máy tại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
31 105/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 Tải xuống
32 450/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - nghệ thuật Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
33 114/TTr-UBND Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc và sinh hoạt Tiểu đội Cảnh sát mục tiêu Tỉnh ủy Tải xuống
34 493/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
35 489/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa Tải xuống
36 499/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương Tải xuống
37 328/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt thang máy tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
38 471/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, thay thế các nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa Tải xuống
39 450/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
40 329/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc và sinh hoạt Tiểu đội Cảnh sát mục tiêu Tỉnh ủy Tải xuống
41 469/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ Quốc lộ 1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B) Tải xuống
42 293/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
43 304/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 Tải xuống
44 468/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (ĐT.506) Tải xuống
45 485/BC-UBND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án thí điểm Mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng họp không giấy tờ cấp huyện, triển khai chữ ký số và tăng cường hệ thống một cửa điện tử cấp xã của UBND huyện Như Thanh Tải xuống
46 342/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Dự án xây dựng kho vũ khí, trang bị kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tải xuống
47 490/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025 Tải xuống
48 498/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung Tải xuống
49 491/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã Tải xuống
50 483/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa Tải xuống
51 494/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa Tải xuống
52 451/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa Tải xuống
53 495/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa Tải xuống
54 452/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020 Tải xuống
55 484/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2) Tải xuống
56 473/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự án Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 Tải xuống
57 482/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
58 488/Bc-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
59 47/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ Tải xuống
60 302/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng CNTT và xây dựng phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".