Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018)Tổng số tài liệu: 85

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DKIEN Dự kiến Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
2 DS_PT Danh sách phân tổ thảo luận Tải xuống
3 174/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải xuống
4 BCTT Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải xuống
5 81/TB-MTTH Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
6 177/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp Thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
7 323/BC-VKS-VP Báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2018 Tải xuống
8 4745/BC-TA Báo cáo công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Tải xuống
9 DBQH Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Tải xuống
10 792/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 Tải xuống
11 182/TTr-UBND Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
12 188/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được thông qua tại NQ số 75/NQ-HĐN ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Thanh Hoá Tải xuống
13 180/TTr-UBND Tờ trình về việc thống nhất dự kiến phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài Tải xuống
14 160/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách Tải xuống
15 183/TTr-UBND Tờ trình về việc thống nhất dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2019 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
16 153/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Đại lộ Đông Tây, đoàn từ sông Nhà Lê đến QL 47, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) Tải xuống
17 139/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn sửa đổi Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
18 146/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017 Tải xuống
19 155/TTr-UBND Tờ trình ban hành tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
20 141/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
21 140/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
22 163/TTr-UBND Trình quyết định biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
23 159/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi làm vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải xuống
24 154/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV Tải xuống
25 152/TTr-UBND Tờ trình ban hanfhc hính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế Tải xuống
26 136/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tại Điều 1, Nghị định số 151/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 Tải xuống
27 138/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
28 177/TTr-UBND Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia theo hình thức PPP, hợp đồng BT Tải xuống
29 179/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tòa nhà làm việc phục vụ quản lý, điều hành Trung tâm cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh mạng, đào tạo và chuyển giao ứng dụng CNTT tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
30 187/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
31 186/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
32 185/TTr-UBND Tờ trình về việc đặt tên các cầu lớn vượt qua các sông thuộc tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
33 157/TTr-UBND Tờ trình về việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích đất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Tải xuống
34 184/TTr-UBND Tờ trình về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn trị trấn Quán Lào,huyện Yên Định Tải xuống
35 181/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
36 259/BC-SNNPTNT Báo cáo kết quả thực hiện sau phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tải xuống
37 178/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn Tải xuống
38 767/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải xuống
39 783/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải xuống
40 770/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ sửa đổi NQ số 77/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
41 771/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017 Tải xuống
42 781/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất dự kiến phương án phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn Ngân sách Trung ướng, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài Tải xuống
43 782/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách thôn Tải xuống
44 779/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2019 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
45 780/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tại Điều 1, Nghị định số 151/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 Tải xuống
46 778/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyêt về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Đại lộ Đông Tây, đoàn từ sông Nhà Lê đến QL 47, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) Tải xuống
47 772/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo NQ về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
48 775/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và Quốc tế Tải xuống
49 785/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Tải xuống
50 788/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) Tải xuống
51 760/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tải xuống
52 756/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết định biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo NĐ số 68/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
53 757/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Tải xuống
54 759/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên các cầu lớn bắc qua sông thuộc tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
55 758/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định Tải xuống
56 743/TTr-HĐND Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải xuống
57 DT Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Tải xuống
58 742/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cửa tri gửi tới kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
59 754/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
60 769/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - ngân sách năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Tải xuống
61 763/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội năm 2018; Chương trình công tác năm 2019 Tải xuống
62 733/BC-HĐND Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
63 755/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Tải xuống
64 752/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - xã hội năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 Tải xuống
65 748/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc ở khu vực miền núi năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Tải xuống
66 3757/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém trong văn bản trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
67 575/BC-CAT-PV01 Báo cáo tình hình, kết quả đấu tranh với các hoạt động tín dụng trái pháp luật trên địa bàn Thanh Hóa năm 2018 Tải xuống
68 164/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải xuống
69 175/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 Tải xuống
70 183/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải xuống
71 777/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
72 776/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
73 786/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được thông qua tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Tải xuống
74 181/BC-UBND Báo cáo tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Tải xuống
75 799/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tòa nhà làm việc phục vụ quản lý, điều hành Trung tâm cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh mạng, đào tạo và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
76 176/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Tải xuống
77 161/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Tải xuống
78 800/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Dự thảo NQ về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
79 178/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
80 735/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và tình hình đời sống, sinh kế của người dân sau tái định cư bị ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện ở miền núi Tải xuống
81 921/BC-THADS Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 Tải xuống
82 1191/SKHCN-TCKH Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế của ngành KH&CN trong báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
83 7419/SXD-QLN Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
84 773/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ quy định mức trích tỷ lệ phần trăm (%) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
85 774/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".