Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA XVIII
(Từ ngày 16/07/2021 đến ngày 17/07/2021)Tổng số tài liệu: 11

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải xuống
2 DTBC Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Tải xuống
3 72/BC-UBND Báo cáo Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Tải xuống
4 66/BC-UBND Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 Tải xuống
5 711/TTr-HĐND Tờ trình về việc thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 Tải xuống
6 58/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 Tải xuống
7 69/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
8 73/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Tải xuống
9 528/BC-CTHADS Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2021 Tải xuống
10 428/BC-VKS-VP Báo cáo Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 Tải xuống
11 4363/BC-TATH Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".