Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 14 HĐND TỈNH KHÓA XVIII
(Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 13/07/2023)Tổng số tài liệu: 12

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Thông báo Về việc tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải xuống
2 DK Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải xuống
3 117/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Tải xuống
4 183/TB-MTTQ-UB Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
5 71/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải xuống
6 114/BC-UBND Báo cáo Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 Tải xuống
7 2582/BC-TTKQH Báo cáo nhanh Kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Tải xuống
8 DTBC Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Tải xuống
9 405/BC-VHXH Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Tải xuống
10 398/BC-PC Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Tải xuống
11 402/BC-DT Báo cáo tình hình hoat động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tải xuống
12 424/BC-KTNS Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".