Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 1 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 12/07/2016 đến ngày 22/07/2016)Tổng số tài liệu: 13

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 77/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
2 78/TTr-UBND Tờ trình Về quy định tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa" Tải xuống
3 79/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Tải xuống
4 80/Ttr-UBND Tờ trình Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
5 173/BC-VKS-VP Báo cáo Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2016 Tải xuống
6 1515/BC-TATH Báo cáo Công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Tải xuống
7 44/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
8 46/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Tải xuống
9 47/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Tải xuống
10 327/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Quy định tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp phát triển Thanh Hóa" Tải xuống
11 331/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Phần liên quan đến miền núi dân tộc) Tải xuống
12 325/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Tải xuống
13 288BC/MTTH Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".