Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 11 (CHUYÊN ĐỀ) HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XVI
(Từ ngày 12/12/2011 đến ngày 16/12/2011)Tổng số tài liệu: 19

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DKIEN Dự kiến Nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XVI Tải xuống
2 113/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013 Tải xuống
3 111/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 Tải xuống
4 112/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 Tải xuống
5 108/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
6 398/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013 Tải xuống
7 395/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015 Tải xuống
8 396/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 Tải xuống
9 397/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
10 102/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định sáp nhập 08 thôn để thành lập mới 04 thôn thuộc xã Định Hải, huyện Yên Định Tải xuống
11 105/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua đề nghị công nhận các xã: Hải Bình, Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo Tải xuống
12 106/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị thành lập mới phố Bình Minh thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Tải xuống
13 110/TTr-UBND Tờ trình đề nghị đề án công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
14 342/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập mới phố Bình Minh thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Tải xuống
15 343/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập 08 thôn để thành lập 04 thôn thuộc xã Định Hải, huyện Yên Định Tải xuống
16 345/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc công nhận các xã: Hải Bình, Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo Tải xuống
17 344/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị Loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
18 144/BC-UBND Báo cáo tình hình đầu tư phát triển năm 2014, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 Tải xuống
19 BC-TCNSNN Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2014 Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".