Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 10 HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XVI
(Từ ngày 11/07/2011 đến ngày 15/07/2011)Tổng số tài liệu: 22

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 177/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bản tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Tải xuống
2 52/TTr-UBND Tờ trình Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của HĐND tỉnh khóa XV về chủ trương ban hành chính sách thu hút những người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ giải quyết đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn Tải xuống
3 51/TTr-UBND Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND khóa 14 ngày 20/7/2000 của HĐND tỉnh khóa XIV về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao Tải xuống
4 178/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2014 Tải xuống
5 156/BC-HĐND BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT Tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2009 - 2013 Tải xuống
6 174/HĐND-VHXH BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/200 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao Tải xuống
7 155/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả giám sát Công tác quản lý khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc chữa bênh trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay Tải xuống
8 173/BC-HĐND BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương để mở rộng thị xã Sầm Sơn Tải xuống
9 172/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc công nhận xã Hải Bình huyện Tỉnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải xuống
10 170/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc công nhận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải xuống
11 169/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính xã Vạn Hòa, xã Vạn Thiện để mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Công Tải xuống
12 171/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập xã Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính xã Đông Tiến, xã Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn Tải xuống
13 175/BC-HĐND BÁO CÁO THẨM Tra về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của HĐND tỉnh khóa XV về chủ trương ban hành chính sách thu hút những người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ giải quyết đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn Tải xuống
14 161/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung, giai đoạn 2010-2013 trên địa bàn 11 huyện miền núi Tải xuống
15 176/BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của Ban Kinh tế và Ngân sách 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Tải xuống
16 BC Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 Tải xuống
17 1713/BC-TA-VP Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2014 Tải xuống
18 134/BC-VKS-VP Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2014 Tải xuống
19 165/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Tải xuống
20 162/BC-HĐND BÁO CÁO tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ban dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
21 29/TBMTTH Thông báo Của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Tải xuống
22 56/BC-ĐĐBQH Báo cáo kết quả giám sát về "việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá' Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".